Aroon Ambassador Điều khoản & Điều kiện

Aroon Ambassador Điều khoản & Điều kiện (“Điều khoản”) của Công ty Giao dịch Aroon (Aroon Trading Company) dùng để xác định mối quan hệ giữa Công ty Giao dịch Aroon (“Công ty”) và Aroon Ambassador.

Điều 1 (Định nghĩa)

Định nghĩa của thuật ngữ trong “điều khoản” này như sau.

1. Chương trình Aroon Ambassador Một hệ thống mà chúng tôi khuyến khích bạn mở tài khoản thông qua liên kết Aroon Ambassador mà chúng tôi cung cấp trên website của mình và thanh toán cho Aroon Ambassador số tiền xác định trước dựa trên kết quả.
2. Thành viên Aroon Ambassador Một cá nhân, công ty hoặc nhóm có ý định đăng các tài liệu quảng cáo trên các website, tạp chí email của chính họ do các nhà quảng cáo cung cấp, thu hút khách truy cập vào các website và nhận hoa hồng từ chúng tôi.
3. Hoa hồng Aroon Ambassador Trong chương trình Aroon Ambassador, Công ty xác định trước một cách riêng biệt khoản hoa hồng trả cho Aroon Ambassador (đã bao gồm thuế)
4. Khách truy cập Người dùng truy cập website của chúng tôi thông qua liên kết của Aroon Ambassador.
5. Liên kết Một siêu liên kết được đặt trên website, và khi bấm vào liên kết đó, website của nhà quảng cáo sẽ hiển thị trong trình duyệt của khách truy cập. Liên kết này có thể có bất kỳ hình thức nào như văn bản, hình ảnh sản phẩm, nút biểu trưng, biểu ngữ… do website của nhà quảng cáo tạo ra.
6. Liên kết Aroon Ambassador Liên kết có chứa thông tin cần thiết để thực hiện chương trình Aroon Ambassador.

Điều 2 (Cách đăng ký)

Aroon Ambassador sẽ tham gia chương trình của chúng tôi khi đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, điền và gửi "Mẫu Đơn Đăng ký Aroon Ambassador" trên website của chúng tôi. Để trở thành Aroon Ambassador thì phải được Công ty phê duyệt.

Điều 3 (Loại hoa hồng Aroon Ambassador)

Loại hoa hồng trọn đời: Trong chương trình Aroon Ambassador, hoa hồng được chúng tôi xác định trước và tính theo tần suất sử dụng của khách truy cập.

Điều 4 (Dịch vụ)

Công ty sẽ vận hành, phát triển và quản lý một mạng lưới dành cho các Aroon Ambassador và khách truy cập để có thể sử dụng chương trình Aroon Ambassador.

Điều 5 (Thanh toán cho Aroon Ambassador)

1. Sự chấp thuận của Người tham gia Aroon Ambassador sẽ chấp nhận liên kết do Công ty cấp.
2. Đối tượng Thanh toán Chúng tôi là tổ chức trả cho Aroon Ambassador khoản hoa hồng do chương trình Aroon Ambassador tạo ra.
3. Chậm thanh toán Việc thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện vào ngày đã quy định. Tuy nhiên, vì việc xử lý thanh toán được thực hiện giữa các quốc gia khác nhau nên có thể bị chậm hơn dự kiến. Công ty không chịu trách nhiệm về việc chậm thanh toán.

Điều 6 (Huỷ chương trình)

 1. Aroon Ambassador có thể hủy chương trình bất cứ lúc nào trên website mà không cần thông báo trước cho chúng tôi.
 2. Aroon Ambassador hiểu rằng ngay cả sau khi chúng tôi chấp thuận cho bạn tham gia vào chương trình, chúng tôi có thể hủy chương trình mà không cần thông báo trước.

Điều 7 (Cấu hình liên kết)

Aroon Ambassador thiết lập liên kết do công ty chúng tôi cấp trên website của riêng họ. Không thể thay đổi liên kết mà không có sự cho phép của chúng tôi. Ngoài ra, nếu muốn thay đổi, bạn cần được chúng tôi đồng ý trước.

Điều 8 (Quản lý giao dịch)

 1. Chúng tôi cung cấp cho các Aroon Ambassador một trang quản lý chuyên dụng và các Aroon Ambassador phải luôn truy cập vào trang quản lý này và có nghĩa vụ kiểm tra các giao dịch hàng ngày của họ, đồng thời báo cáo cho chúng tôi ngay lập tức nếu họ phát hiện thấy bất kỳ giao dịch sai sót nào.
 2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thanh toán có thể phát sinh vào thời gian sau do không báo cáo.

Điều 9 (Nhận thanh toán)

 1. Công ty trực tiếp thanh toán cho Aroon Ambassador. Trong một số trường hợp, công ty sẽ sử dụng đại lý ở mỗi quốc gia để tạo điều kiện cho việc thanh toán.
 2. Khoản thanh toán sẽ được tính toán và gửi vào tài khoản bạn đã mở với chúng tôi. Việc mở tài khoản này được hoàn tất khi thực hiện đăng ký Aroon Ambassador.
 3. Hoa hồng Aroon Ambassador được tổng kết đến thời điểm thực hiện xong việc thanh toán. Trước thời điểm này, hoa hồng chưa được xác nhận.
 4. Thanh toán sẽ được thực hiện hai tuần một lần (hoa hồng tạo ra từ ngày 1 đến ngày 15 sẽ được thanh toán vào ngày 25, hoa hồng tạo ra từ ngày 16 đến ngày 30 sẽ được thanh toán vào ngày 10 của tháng tiếp theo).
 5. Nếu có sai sót trong việc thanh toán hoa hồng do lỗi, khoản hoa hồng đó sẽ được đưa vào khoản thanh toán Aroon Ambassador của tháng tiếp theo.
 6. Đối với các câu hỏi liên quan đến thuế trong phần này, Aroon Ambassador sẽ chịu trách nhiệm kê khai thuế theo luật thuế và quy định của quốc gia mà Aroon Ambassador cư trú.

Điều 10 (Bảo trì Dịch vụ)

Dịch vụ sẽ được bảo trì theo thời gian. Nếu dịch vụ bị ngừng trong thời gian bảo trì, Aroon Ambassador sẽ không đưa ra bất kỳ phản đối nào.

Điều 11 (Xử lý Thông tin Cá nhân)

 1. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin đăng ký Aroon Ambassador nào mà chúng tôi có thể biết được thông qua thỏa thuận này hoặc thu được từ dữ liệu giao dịch thông qua chương trình mà không có sự chấp thuận trước của Aroon Ambassador. Tuy nhiên, điều này không áp dụng đối với thông tin đã được tiết lộ, hoặc trong trường hợp có lệnh hoặc điều tra của tòa án hoặc cảnh sát hoặc cơ quan hành chính khác. Aroon Ambassador đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đăng ký Aroon Ambassador cho người dùng khi cần thiết cho hoạt động của chương trình Aroon Ambassador.
 2. Nói chung, thông tin Aroon Ambassador dưới dạng số liệu thống kê sẽ được tổng hợp, và chúng tôi có thể sử dụng cũng như công bố thông tin tổng hợp này.
 3. Aroon Ambassador sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin kỹ thuật, kinh doanh hoặc các thông tin khác của Công ty hoặc bất kỳ Thành viên Nhà quảng cáo nào mà Aroon Ambassador đã biết được liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, điều này không áp dụng với thông tin đã được tiết lộ.
 4. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của Aroon Ambassador một cách hợp lý theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.
 5. Khi giao tiếp bằng email trên hệ thống của mình, chúng tôi sẽ không công khai bất kỳ thông tin nào ngoài tên và địa chỉ email đã đăng ký.

Điều 12 (Thời hạn)

Thời hạn của Thỏa thuận này là một năm kể từ ngày chúng tôi chấp thuận tư cách thành viên của. Trước khi Thỏa thuận hết hạn 30 ngày, nếu không bên nào đề nghị chấm dứt Thỏa thuận thì Thỏa thuận này sẽ được gia hạn một năm và áp dụng tương tự cho những năm sau.

Điều 13 (Rút khỏi chương trình Aroon Ambassador)

Aroon Ambassador có thể hủy đăng ký chương trình bằng cách gửi yêu cầu qua biểu mẫu liên hệ.

Điều 14 (Hủy Đăng ký)

Chúng tôi có thể hủy đăng ký Aroon Ambassador và chấm dứt hợp đồng giữa chúng tôi và Aroon Ambassador trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

 1. Khi xét thấy không thể liên hệ với Aroon Ambassador qua email vì những lý do như không nhận được email quá ba lần.
 2. Aroon Ambassador không kiếm được hoa hồng nào trong một năm.

Điều 15 (Hành vi Bị cấm)

 1. Aroon Ambassador không được tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây:
  1. Sửa đổi tài liệu quảng cáo và mã liên kết: Sửa đổi liên kết (bao gồm tài liệu quảng cáo và mã liên kết của tài liệu) do Công ty cung cấp mà không có sự cho phép của nhà quảng cáo. Tuy nhiên, điều này không áp dụng đối với việc thay đổi kích thước của Mã QR (phóng to hoặc thu nhỏ kích thước).
  2. Yêu cầu hoa hồng: Bất kỳ nỗ lực ép buộc, nài nỉ hoặc yêu cầu khách truy cập giao dịch hoặc nhấp vào bất kỳ tài liệu nào không liên quan đến việc giới thiệu hoặc quảng cáo website của Công ty, mà chỉ nhằm mục đích có được hoa hồng hoặc gây hiểu lầm cho khách truy cập.
  3. Hành vi sai trái: Bất kỳ hành vi trái phép nào của Aroon Ambassador, cho dù là tự mình hoặc với thông đồng với bên thứ ba, chẳng hạn như giả vờ rằng hoạt động quảng cáo đã thành công đủ điều kiện để được nhận hoa hồng, hoặc bất kỳ hành vi nào khác có thể được coi là kiếm hoa hồng một cách gian lận, chẳng hạn như nhấp chuột, đặt lệnh hoặc đăng ký trái với mục đích của quảng cáo hoặc mục đích của dịch vụ.
  4. Thư rác: Gửi thư rác qua email, quảng cáo bằng cách đăng trên bảng tin, v.v., hoặc bất kỳ phương thức hoặc phương tiện công khai nào khác có thể được coi là gây phiền toái cho bên thứ ba.
  5. Đăng tài liệu quảng cáo đã hết hạn: Hành vi tiếp tục đăng tài liệu quảng cáo hoặc mã liên kết của tài liệu đã hết hạn.
  6. Một cá nhân hoặc tổ chức đăng ký nhiều Aroon Ambassador (trừ những trường hợp được chúng tôi phê duyệt)
  7. Giới thiệu cho khách hàng nội dung trái với nội dung của website hoặc điều khoản sử dụng
  8. Bất cứ lời nói hoặc hành động của bạn gây bất lợi cho công ty chúng tôi.
  9. Tất cả các hành vi khác mà chúng tôi cho là không phù hợp
 2. Khi tham gia với chúng tôi, Aroon Ambassador không được tham gia vào các hoạt động bị cấm ngoài các hoạt động của chương trình Aroon Ambassador.
 3. Nếu Aroon Ambassador phát hiện ra người dùng hoặc các Aroon Ambassador khác đang vi phạm Điều khoản Dịch vụ hoặc tham gia vào các hành vi bị cấm, họ phải ngay lập tức chỉ ra, chỉ dẫn hoặc hướng dẫn người dùng hoặc các Aroon Ambassador khác dừng các hành vi bị cấm. Đồng thời, họ phải báo cáo cho chúng tôi bất kỳ người nào vi phạm Điều khoản Dịch vụ và các hoạt động bị cấm.
 4. Chúng tôi sẽ xác định xem một hành vi có bị cấm hay không và sẽ không cần phải giải thích với Aroon Ambassador về nội dung hoặc cơ sở của hành vi đó.
 5. Chúng tôi có quyền yêu cầu máy chủ ghi lại các tập tin nhật ký về bất kỳ hoạt động nào của Aroon Ambassador mà chúng tôi cho là đáng ngờ. Để bảo vệ tính bảo mật của hệ thống vận hành Dịch vụ, về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không tiết lộ các tiêu chí quyết định này cho Aroon Ambassador, trừ khi có hoàn cảnh đặc biệt.

Điều 16 (Bảo đảm)

 1. Kể từ ngày có hiệu lực của thỏa thuận này, Aroon Ambassador đảm bảo rằng mình không có mối quan hệ về vốn hoặc tài chính với các lực lượng chống đối xã hội như các nhóm tội phạm có tổ chức, không cung cấp tiền hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác dưới bất kỳ danh nghĩa nào, đồng thời không bổ nhiệm những người đó làm giám đốc hoặc tuyển dụng họ làm nhân viên.
 2. Cho đến khi hết thời hạn của thỏa thuận này, Aroon Ambassador đảm bảo rằng mình sẽ không díu líu về vốn và tài chính với các lực lượng chống đối xã hội như tổ chức tội phạm, Aroon Ambassador cũng không cung cấp tiền hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác dưới bất kỳ danh nghĩa nào, đồng thời cũng không chỉ định những người đó làm giám đốc hoặc nhân viên của mình.

Điều 17 (Bắt buộc Chấm dứt Hợp đồng và Tịch thu Hoa hồng)

 1. Công ty có thể chấm dứt Thỏa thuận này mà không cần thông báo trước vì những lý do sau:
  1. Nếu Aroon Ambassador không tuân thủ các quy định của thỏa thuận này
  2. Nếu Aroon Ambassador đang thực hiện một hành vi bất hợp pháp
  3. Aroon Ambassador thực hiện các hành vi bị cấm
  4. Khi tên website hoặc URL đã đăng ký là giống nhau, hoặc địa chỉ email là giống nhau, hoặc tên người nhận thanh toán là giống nhau, hoặc tên tên công ty là giống nhau, nhưng rõ ràng là đã nhận được ID thành viên Aroon Ambassador khác (tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty đã cho phép đặc biệt)
  5. Các website khác mà chúng tôi cho là không phù hợp
 2. Nếu hợp đồng buộc phải chấm dứt do các lý do nêu trong đoạn trên, chúng tôi có thể tịch thu hoa hồng đã thanh toán cho Aroon Ambassador và từ chối thanh toán.

Chúng tôi có thể tính phí Aroon Ambassador cho:

 1. Tiền phạt tương đương số tiền hoa hồng đã trả
 2. Tiền phạt tương đương số tiền hoa hồng đã trả
 3. Tất cả các chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) trong trường hợp có kiện tụng hoặc tố tụng tư pháp khác

Điều 18 (Phương thức Liên lạc)

 1. Theo quy tắc, thông tin liên lạc giữa Aroon Ambassador và công ty của chúng tôi sẽ được thực hiện qua email và màn hình quản lý chuyên dụng của Aroon Ambassador. Trong thời gian có hiệu lực của thỏa thuận, Aroon Ambassador không được từ chối những thông tin liên lạc này.

Điều 19 (Ngừng, Sửa đổi, Điều chỉnh, Bổ sung và Xóa Dịch vụ)

Công ty có thể ngừng, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào.

Điều 20 (Các Tiêu chuẩn để đăng ký làm Aroon Ambassador sẽ như sau)

 1. Bạn không được vận hành các website sau
  1. Liên kết đến các website người lớn hoặc các website có biểu ngữ dành cho người lớn.
  2. Các website khuyến khích bạo lực và lạm dụng
  3. Các website quảng bá phân biệt chủng tộc
  4. Các website vi phạm pháp luật và các mạng lưới vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.
 2. Quản trị viên website và nhà xuất bản bản tin phải trên 18 tuổi.
 3. Đơn đăng ký Aroon Ambassador của bạn không có thông tin sai lệch
 4. Đọc và tuân thủ Thỏa thuận này
 5. Không cung cấp dữ liệu hoặc thông tin sai lệch cho mạng lưới sau khi bắt đầu chương trình
 6. Trước đây, bạn không bị buộc phải rút khỏi chương trình Aroon Ambassador cho các dịch vụ của Công ty.
 7. Giao tiếp lịch sự với Công ty và các thành viên nhà quảng cáo của Công ty.

Điều 21 (Đăng ký, Phê duyệt)

Chúng tôi sẽ phê duyệt Aroon Ambassador của bạn trên cơ sở thông tin bạn gửi tại thời điểm đăng ký. Từ thời điểm được phê duyệt trở đi, Aroon Ambassador hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc khai báo sai hoặc hành vi của Aroon Ambassador.

Điều 22 (Bản quyền)

Tất cả nội dung Aroon Ambassador có sẵn trên mạng sẽ không có vấn đề về bản quyền và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề bản quyền nào có thể phát sinh giữa Aroon Ambassador và bên thứ ba.

Điều 23 (Giới hạn Đảm bảo)

Công ty sẽ cố gắng hết sức để duy trì và ổn định các dịch vụ do công ty cung cấp, hoạt động của công ty, việc sử dụng dịch vụ và kết quả sau khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, Công ty sẽ không đảm bảo những điều sau đây:

 1. Dịch vụ phải hoạt động không bị gián đoạn và không có sự cố.
 2. Các sự cố sẽ luôn được sửa chữa.
 3. Không có virus máy tính hoặc các thành phần phá hoại khác tồn tại trong Dịch vụ.
 4. Cung cấp các phương pháp bảo mật đầy đủ.

Điều 24 (Giới hạn Trách nhiệm)

Nếu Thỏa thuận này bị chấm dứt giữa thời hạn, không bên nào phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia, bất kể nguyên nhân của việc chấm dứt đó là gì. Điều tương tự cũng sẽ được áp dụng ngay cả khi bên kia đã được cảnh báo trước về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó. Thiệt hại này sẽ bao gồm tất cả các thiệt hại, bao gồm cả lợi nhuận bị mất và thiệt hại gián tiếp.

Điều 25 (Quyền Sở hữu Trí tuệ và Giấy phép)

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ về nội dung, công nghệ và tất cả hình ảnh (bao gồm biểu ngữ, nhãn hiệu, v.v.) mà chúng tôi cung cấp cho Aroon Ambassador đều thuộc về nhà cung cấp và Aroon Ambassador chỉ được cấp phép sử dụng chúng trong giới hạn của mạng lưới. Ngoài ra, Aroon Ambassador không được sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào trong số này mà không có sự cho phép trước.

Điều 26 (Thông tin Bí mật)

 1. Trong Thỏa thuận này, thông tin bí mật có nghĩa là bất kỳ và tất cả các tài liệu, bản vẽ, ý tưởng, bí quyết, nguồn chương trình và thông tin (bao gồm cả dữ liệu) mà Aroon Ambassador có được hoặc được biết đến liên quan đến Thỏa thuận này và thuộc bất kỳ điều nào sau đây:
  • Thông tin được đánh dấu là "Bí mật" hoặc một số ký hiệu khác về tính bí mật và được tiết lộ bằng văn bản.
  • Thông tin được tiết lộ phải được nêu rõ là bí mật tại thời điểm tiết lộ và phải được thông báo bằng văn bản cho Aroon Ambassador trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiết lộ.
  • Thông tin được tiết lộ bằng một phương pháp không phải bằng văn bản hoặc bằng lời nói, và đã chỉ ra mục đích "bí mật" tại thời điểm tiết lộ.
  • Thông tin cá nhân như được định nghĩa trong Điều 11
  • ID và mật khẩu tương ứng được cấp theo Thỏa thuận này.
  • Tất cả các thông tin khác mà chúng tôi chưa tiết lộ công khai trên website của chúng tôi.
 2. Thông tin mà có thể được chứng minh thuộc vào những điều sau đây sẽ không được đưa vào thông tin bí mật.
  • Thông tin mà Bên B đã biết mà không được bảo mật trước khi Bên A tiết lộ
  • Thông tin đã được công khai vào thời điểm thu thập thông tin hoặc thông tin được công khai bất kể lý do có thể quy cho Bên B, hoặc thông tin công khai có sẵn khác
  • Thông tin được lấy một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật
  • Thông tin được phát triển độc lập bất kể Bên nào tiết lộ thông tin
  • Thông tin mà chúng tôi đã đồng ý loại trừ khỏi thông tin bí mật bằng văn bản

Điều 27 (Bất khả kháng)

Trong trường hợp không thể thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của các bên, bao gồm nhưng không giới hạn, thiên tai, chính quyền không hoạt động, hỏa hoạn, đình công, lũ lụt, dịch bệnh, bạo loạn hoặc chiến tranh, không bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.

Điều 28 (Thẩm quyền)

 1. Điều khoản và Điều kiện và Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia mà Công ty hoạt động.
 2. Việc kiện tụng liên quan đến Điều khoản và Điều kiện và Thỏa thuận này sẽ được giải thích theo luật của quốc gia mà Công ty hoạt động và sẽ không bị điều chỉnh bởi luật của quốc gia mà Người dùng cư trú. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa công ty chúng tôi và Aroon Ambassador, người dùng đồng ý rằng cả hai bên sẽ thảo luận về tranh chấp và cố gắng giải quyết tranh chấp một cách thân. Nếu thấy khó giải quyết tranh chấp, tùy thuộc vào số lượng tranh chấp, người dùng đồng ý đưa tranh chấp đó lên tòa án của quốc gia mà chúng tôi hoạt động.

Điều 29 (Sửa đổi Điều khoản và Điều kiện)

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này cũng như các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận bất kỳ lúc nào mà không cần Aroon Ambassador đồng ý.