Gửi Giấy tờ Cần thiết

Làm thế nào và Khi nào Cần Gửi Giấy tờ

Để mở tài khoản FX, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ tùy thân của mình. Các giấy tờ bắt buộc khác nhau ở mỗi công ty, chúng tôi sẽ giải thích cách gửi các giấy tờ này để mở tài khoản với Aroon.

Aroon không yêu cầu xác minh danh tính khi mở tài khoản. Chúng tôi cung cấp phương thức mở tài khoản nhanh chóng mà không cần cung cấp giấy tờ xác minh danh tính. Bằng cách nhập tên và địa chỉ email của bạn vào biểu mẫu mở tài khoản, tài khoản của bạn sẽ được mở trong 10 giây và bạn có thể bắt đầu giao dịch bất kỳ lúc nào.

Giấy tờ Cần thiết

Tài khoản Cá nhân

 1. Bản sao giấy tờ xác minh danh tính (bằng lái xe, hộ chiếu, v.v.)
 2. Giấy tờ chứng minh địa chỉ (trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp)
  • Hóa đơn tiện ích, thẻ tín dụng hoặc hóa đơn điện thoại di động, v.v. [Các giấy tờ có tên và địa chỉ của người đăng ký]

Hai loại giấy tờ trên là bắt buộc.

 • Đảm bảo mỗi loại giấy tờ có đủ các góc.
 • Nếu bạn sử dụng hộ chiếu, xin vui lòng gửi kèm trang địa chỉ.
 • Địa chỉ trên giấy tờ tùy thân phải khớp với địa chỉ trên giấy tờ chứng minh địa chỉ.
  Địa chỉ trên giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực và giấy tờ chứng minh địa chỉ phải được cấp trong vòng 3 tháng.

Tài khoản Doanh nghiệp

 1. Bản sao công chứng giấy đăng ký công ty
 2. Bản sao giấy tờ tùy thân (bằng lái xe, hộ chiếu, v.v.)
 3. Giấy tờ chứng minh địa chỉ (trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp)
  • Hóa đơn tiện ích, thẻ tín dụng hoặc hóa đơn điện thoại di động, v.v. [Các giấy tờ có tên và địa chỉ của người đăng ký]

Ba loại giấy tờ trên là bắt buộc.

 • Đảm bảo mỗi loại giấy tờ có đủ các góc.
 • Bản sao công chứng giấy đăng ký công ty phải được cấp trong vòng 3 tháng và các giấy tờ tùy thân của người đại diện phải còn hiệu lực.

Hạn chót Gửi giấy tờ

Xin vui lòng gửi trước khi thực hiện yêu cầu rút tiền đầu tiên của bạn.
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu rút tiền nếu bạn chưa gửi các giấy tờ cần thiết.
Xin lưu ý rằng bạn cũng cần phải gửi các giấy tờ cần thiết khi nhận tiền thưởng.

1
Đăng nhập vào Trang của Tôi và vào mục "Đăng ký Thông tin Cá nhân"
2
Tải lên các tài liệu bắt buộc
3
Sau khi hồ sơ được chúng tôi xác nhận, việc đăng ký thông tin cá nhân hoàn tất.

Trong "Trang của Tôi" - "Đăng ký Thông tin Cá nhân", có một biểu mẫu để tải lên các tài liệu cần thiết.

 • Xin lưu ý rằng dung lượng mỗi tập tin phải từ 1MB trở xuống.