Aroon Prime Trader

Aroon Prime Trader là hệ thống giao dịch riêng của Aroon. Hơn 300 nhà giao dịch xuất sắc được lựa chọn bằng phương pháp giám sát và phân tích dữ liệu độc đáo đang cạnh tranh trên bảng xếp hạng chiến lược giao dịch.
Các nhà đầu tư có thể kết nối với các chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm và sao chép các giao dịch vào tài khoản cá nhân của họ ở chế độ hoàn toàn tự động để thu lợi nhuận chỉ với một cú nhấp chuột.

Những đặc điểm chính

  • Lý tưởng cho người mới bắt đầu và những người không có thời gian tự giao dịch
  • Bạn có thể chọn từ hơn 300 chiến lược giao dịch dựa trên hồ sơ rủi ro
  • Bạn có thể tạo danh mục đầu tư của riêng mình.
  • Bạn luôn có thể thanh toán vị thế của mình vào thời điểm bạn muốn!!!
  • Người mới bắt đầu có thể mở tài khoản demo và yên tâm giao dịch
  • Bạn có thể giao dịch trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn thích

Chọn chiến lược giao dịch

Bạn có thể sàng lọc và tham khảo hơn 300 nhà cung cấp chiến lược dựa trên các tiêu chí khác nhau. Ngoài ra, các nhà cung cấp chiến lược phải trải qua một quá trình sàng lọc nghiêm ngặt thông qua phân tích và giám sát dữ liệu độc lập trước khi được thêm vào nền tảng.

Kiểm tra hiệu suất

Bạn có thể nhận được bản tóm tắt hiệu suất hàng tháng cho từng nhà cung cấp chiến lược. Mỗi giao dịch được thực hiện bởi nhà cung cấp chiến lược được ghi lại trong báo cáo giao dịch để cung cấp đầy đủ tính minh bạch.

Hiểu Số liệu thống kê.

Chúng tôi phân tích từng nhà cung cấp chiến lược dựa trên một số chỉ số khác nhau, chẳng hạn như các cặp tiền tệ được giao dịch, khả năng sinh lời và tỷ lệ rút vốn.

Tạo Danh mục đầu tư của Riêng Bạn

Thay vì làm theo một chiến lược giao dịch, bạn nên xây dựng danh mục đầu tư của riêng mình bằng cách chọn nhiều chiến lược giao dịch dựa trên hồ sơ rủi ro của bạn.

Kiểm soát Hoàn toàn

Bạn có thể dừng chiến lược giao dịch của mình bất cứ lúc nào, hoặc đóng và rút vị thế của mình, bạn có toàn quyền kiểm soát!

Ký quỹ Khuyến nghị

Mức ký quỹ khuyến nghị được tính toán dựa trên dữ liệu giao dịch như số lượng vị thế nắm giữ và lãi-lỗ do nhà cung cấp chiến lược nắm giữ trong quá khứ.

  • Trên đây là mức ký quỹ khuyến nghị để có hiệu suất tốt trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch và không nhất thiết phải đảm bảo lợi nhuận giao dịch, lãi hoặc lỗ.