Ký quỹ và Đòn bẩy

Forex có nghĩa là "Giao dịch Ký quỹ Ngoại hối", và điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của "Ký quỹ" khi giao dịch Forex.
Giao dịch ký quỹ là một hệ thống cho phép thực hiện các giao dịch mà không cần có đủ số tiền cần thiết cho giao dịch ban đầu.

Giao dịch ký quỹ là một trong những tính năng quan trọng nhất của Forex, có nghĩa là bạn có thể giao dịch lên đến 100 ~ 300 lần số tiền ký quỹ được gửi cho công ty Forex, được gọi là đòn bẩy. Đòn bẩy là một cơ chế cho phép bạn giao dịch lớn ngay cả với số vốn nhỏ.

Lợi nhuận tối đa với đòn bẩy gấp 300 lần từ vốn nhỏ

Bắt đầu giao dịch với số tiền ký quỹ của bạn cộng với tiền thưởng

Không thay đổi tỷ lệ ký quỹ qua đêm và cuối tuần

Thưởng chiến dịch ngay bây giờ!

Ký quỹ là gì

Một lượng tiền mặt nhất định được gửi vào tài khoản để thế chấp cho giao dịch ngoại hối được gọi là "Ký quỹ".
Số tiền ký quỹ cần thiết có thể được tính theo công thức sau

Ký quỹ Bắt buộc

(số tiền giao dịch × Số lượng ÷ Đòn bẩy) × Tỷ lệ chuyển đổi sang tiền tệ cơ bản của tài khoản

Nếu bạn sử dụng đòn bẩy từ 10% đến 20% số tiền bạn muốn giao dịch dưới dạng ký quỹ, bạn có thể thực hiện một giao dịch lớn với một số tiền nhỏ. Đặc điểm lớn nhất của FX là bạn có thể thực hiện các giao dịch với hiệu quả tài chính tốt.

Đòn bẩy là gì?

Với Forex, ngay cả khi bạn có trong tay một lượng tiền mặt nhỏ (tiền ký quỹ), bạn có thể giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có với đòn bẩy và bạn có thể mong đợi một khoản lợi nhuận lớn.

Ví dụ: với đòn bẩy 10x, số tiền bạn có thể giao dịch gấp 10 lần với số tiền 10.000 đô la, tức là 100.000 đô la.

Đòn bẩy làm cho khoản đầu tư của bạn hiệu quả hơn và cho phép bạn kiếm được lợi nhuận tối đa với một số tiền nhỏ.
Ngoài ra, rủi ro cắt lỗ bắt buộc sẽ tăng lên khi đòn bẩy cao hơn, nhưng chúng tôi đã áp dụng hệ thống cắt lỗ bằng 0, do đó, ngay cả khi số dư ký quỹ có khả năng trở thành âm thì bạn không cần ký quỹ bổ sung.
Bạn có thể an tâm quản lý đòn bẩy của mình với rủi ro thấp.

Giao dịch Ở Mức Đòn bẩy gấp 300 lần, Mức Cao nhất Trong Ngành

Một trong những tính năng hấp dẫn nhất của Aroon là đòn bẩy gấp 300 lần, có nghĩa là bạn có thể giao dịch với số tiền 300.000 đô la khi đặt cọc 1.000 đô la.
Bằng cách này, đòn bẩy cao cho phép bạn đầu tư số tiền nhỏ với rủi ro thấp mà không có bất kỳ hạn chế nào về tài khoản hoặc phương thức giao dịch.

Đòn bẩy cao có xu hướng tạo ấn tượng về rủi ro cao, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, đó là rủi ro thấp.

Ví dụ: hãy lấy giao dịch 300.000 đô la mà chúng tôi đã đề cập trước đó.
Ký quỹ 1.000 đô la với đòn bẩy gấp 300 lần
Ký quỹ 30.000 đô la với đòn bẩy gấp 10 lần

Theo cách này, để giao dịch cùng một số tiền, đòn bẩy càng cao thì số tiền ký quỹ bắt buộc càng ít. Kết quả là, đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng thấp.

Ngoài ra, mức cắt lỗ tự động được đặt ở 20% mức duy trì ký quỹ, cho phép khả năng cắt lỗ lớn hơn. Đây là một yếu tố khác có thể có lợi cho các nhà giao dịch.
Hơn nữa, trong trường hợp ít có khả năng xảy ra là số dư ký quỹ (số dư tài khoản) trở thành âm, bạn sẽ không cần ký quỹ bổ sung. Khi bạn nạp thêm tiền trong khi số dư âm thì trước tiên số dư tài khoản sẽ được đặt lại về 0 và khoản tiền sẽ được nạp vào tài khoản.

Bạn có thể tự tin sử dụng quản lý đòn bẩy hoạt động, vì không yêu cầu nạp thêm tiền.
Chúng tôi cung cấp một môi trường giao dịch hấp dẫn cho phép bạn yên tâm tập trung vào giao dịch, với đòn bẩy cao và hệ thống zero-cut cần nạp thêm tiền, ngay cả những người đang cân nhắc tham gia Forex hoặc người mới bắt đầu sử dụng Forex cũng có thể yên tâm giao dịch.