Cách Mở Tài khoản

Làm thế nào Để Mở Tài khoản?

Aroon không yêu cầu xác minh danh tính khi mở tài khoản. Chúng tôi cung cấp phương thức mở tài khoản nhanh chóng mà không cần cung cấp giấy tờ xác minh danh tính. Bằng cách nhập tên và địa chỉ email của bạn vào biểu mẫu mở tài khoản, tài khoản của bạn sẽ được mở trong 10 giây và bạn có thể bắt đầu giao dịch bất kỳ lúc nào.

  • Bạn sẽ cần cung cấp giấy tờ xác minh danh tính khi nhận tiền thưởng hoặc rút tiền.

Thủ tục Mở Tài khoản

Đối với những người có tiền ảo (tiền điện tử)

STEP.1

Việc mở tài khoản sẽ được hoàn tất ngay lập tức bằng cách đăng ký địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

STEP.2

Bạn có thể nạp tiền bằng tiền ảo (tiền điện tử) và bắt đầu giao dịch ngay lập tức.

Đối với những người không có tiền ảo (tiền điện tử)

STEP.1

Việc mở tài khoản sẽ được hoàn tất ngay lập tức bằng cách đăng ký địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

STEP.2

Bạn có thể vào mục Nạp số dư - Trang của Tôi để mua tiền ảo (tiền điện tử) bằng thẻ tín dụng của mình.

STEP.3

Bạn có thể dễ dàng nạp tiền ảo (tiền điện tử) và bắt đầu giao dịch ngay lập tức.