Thời gian Giao dịch

  • Giao dịch trực tuyến 24 giờ
  • 21:00 GMT Chủ Nhật - 21:00 GMT thứ sáu

Giao dịch trực tuyến có sẵn 24 giờ, từ mọi nơi trên thế giới

21:00 GMT Chủ Nhật - 21:00 GMT thứ sáu

Giờ giao dịch thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối mở cửa ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như London, New York, Tokyo và Sydney. Khi thị trường đóng cửa ở một số khu vực, thì thị trường sẽ mở cửa ở các quốc gia và khu vực khác. Vì vậy, thị trường không bao giờ ngủ.

Thời gian hoạt động của thị trường ngoại hối

Mặc dù thị trường không bao giờ ngủ, nhưng điều quan trọng là biết thời gian hoạt động của thị trường.
Thị trường hoạt động tích cực nhất từ 13:00-16:00 GMT, khi cả London và New York đều hoạt động.

Sydney
20:00 ~ 22:00 GMT
Giá liên quan đến AUD và NZD hoạt động

Tokyo
20:00-22:00 GMT
Giá liên quan đến JPY hoạt động

Luân Đôn
8:00-16:00 GMT
Giá liên quan đến EUR, GBP hoạt động

New York
13:00-20:00 GMT
Giá liên quan đến USD hoạt động

Giờ Giao dịch của Aroon

Giờ giao dịch của Aroon là 21:00 GMT Chủ Nhật - 21:00 GMT thứ Sáu.
Trong khoảng thời gian này, bạn có thể giao dịch 24 giờ một ngày trên một nền tảng chuyên dụng.
Bạn không thể đặt lệnh ngoài khoảng thời gian trên nhưng có thể xem số dư và lịch sử giao dịch.

※Về thời gian giao dịch

Ngay cả khi thị trường đóng cửa ở một số khu vực, giao dịch có thể được thực hiện ở các thị trường khác, về cơ bản, bạn có thể giao dịch 24 giờ một ngày, nhưng trước và sau khi thị trường NY đóng cửa, tỷ giá ngân hàng có thể nhảy không chủ ý, do đó không thể thực hiện giao dịch.
Điều này nhằm mục đích bảo vệ giao dịch của bạn khỏi thua lỗ (chênh lệch tăng đột biến) do spread vô tình mở rộng trong thị trường ngoại hối.

※Lưu ý (hạn chế về thời gian giao dịch)

gián đoạn khi sử dụng MT4, mặc dù tần suất có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường của người dùng.
Khi liên lạc bị ngắt kết nối, bạn sẽ không thể đặt lệnh mới và lệnh thanh toán, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định giới hạn dừng cho mỗi giao dịch. Xin hiểu rằng ngay cả khi bạn bị thua lỗ trong các trường hợp trên, chúng tôi không thể bù đắp tổn thất cho bạn.
Ngoài ra, chúng tôi có thể tạm ngưng lệnh của bạn nếu môi trường thị trường xấu đi, tính thanh khoản giảm hoặc tỷ giá ngân hàng tăng đột biến.

Thời gian giao dịch vào các ngày lễ Giáng Sinh và Năm Mới

  • Giao dịch kết thúc lúc 19:00 ngày 24 tháng 12.
  • Giao dịch tiếp tục lúc 9:05 ngày 25 tháng 12.
  • Giao dịch kết thúc lúc 19:00 ngày 31 tháng 12.
  • Giao dịch tiếp tục vào lúc 9:05 ngày 2 tháng 1.

Chúng tôi nhận thắc mắc 365 ngày một năm và trả lời theo thứ tự.