Điều khoản & Điều kiện

Website này do "Công ty Giao dịch Aroon (Aroon Trading Company)" sở hữu và điều hành.

Điều 1 (Định nghĩa)

Các thuật ngữ được sử dụng trong Điều khoản và điều kiện này được định nghĩa như sau

 1. "Dịch vụ" đề cập đến việc sử dụng các dịch vụ thanh toán, hệ thống, hệ thống thư và các dịch vụ internet khác nhau được cung cấp bởi Công ty Giao dịch Aroon ("Công ty") để cung cấp thông tin và sản phẩm, cũng như cung cấp hỗ trợ liên quan đến tất cả các dịch vụ này.
 2. "Người dùng" là người đã đồng ý với các điều khoản & điều kiện của Dịch vụ với chúng tôi và đã đăng ký với tư cách là nhà giao dịch cũng như là Đối tác.

Điều 2 (Phạm vi của Điều khoản & Điều kiện)

Phạm vi áp dụng của điều khoản và điều kiện này như sau:

 1. Điều khoản & Điều kiện này sẽ áp dụng cho tất cả các mối quan hệ giữa Công ty và người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.
 2. Công ty có thể thay đổi nội dung của Dịch vụ và Điều khoản & Điều kiện này mà không cần thông báo trước cho người dùng.

Điều 3 (Nội dung của Dịch vụ)

 1. Công ty cung cấp cho người dùng hệ thống giao dịch công cụ tài chính, dịch vụ thanh toán và quyết toán, hệ thống, hệ thống gửi thư và nhiều dịch vụ Internet khác nhau.
 2. Người dùng được quyền nhận các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến Dịch vụ từ Công ty.
 3. Dịch vụ và các đề nghị hỗ trợ có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt vì lý do kinh doanh hoặc kỹ thuật.

Điều 4 (Đăng ký Người dùng)

 1. Những người muốn sử dụng dịch vụ này có thể đăng ký bằng cách điền vào mẫu đăng ký trên website.
 2. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng dịch vụ này miễn là người đó trên 18 tuổi hiểu, có thể đọc và viết ngôn ngữ của quốc gia tương ứng, đồng thời cam kết tuân theo các điều khoản này của Dịch vụ.
 3. Công ty sẽ gửi email xác nhận cho người dùng sau khi nhận được đơn đăng ký ở đoạn trên. Sau khi gửi email xác nhận, quy trình đăng ký người dùng đã hoàn tất.

Điều 5 (Biện pháp phòng ngừa và Tuyên bố từ chối trách nhiệm)

 1. Những người dùng đã mở tài khoản với Công ty sẽ có quyền truy cập miễn phí và không giới hạn vào Aroon Prime Trader.
 2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do lỗi vận hành của Aroon Prime Trader và người dùng sẽ hoàn toàn chịu mọi rủi ro.

Điều 6 (Thay đổi Thông tin)

 1. Khi tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng của người dùng và các thông tin khác đã nộp cho Công ty có sự thay đổi, người dùng phải thông báo ngay cho Công ty (chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin đăng ký thành viên trên màn hình quản trị) ).
 2. Chúng tôi không có nghĩa vụ thay mặt bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào
 3. Trong trường hợp không thể đăng nhập, bạn có thể lấy lại mật khẩu của mình bằng cách mở biểu mẫu nhắc nhở mật khẩu và yêu cầu gửi mật khẩu đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ mật khẩu hoặc bất kỳ sự cố nào khác do sử dụng chức năng này. Bạn hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi sử dụng.

Điều 7 (Cấm Chuyển nhượng Quyền)

 1. Theo nguyên tắc chung, ID người dùng do Công ty cấp bị cấm cho vay, bán hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba.
 2. Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý ID và người dùng đã đăng ký ID sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hành vi được thực hiện bằng cách sử dụng ID. (Trong trường hợp ít khó khả năng xảy ra là ID của bạn bị bên thứ ba sử dụng hoặc bị lộ, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
 3. ID của bạn sau khi đăng ký sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là Dịch vụ còn tiếp tục.
 4. Người dùng được xác định bằng ID.

Điều 8 (Quản lý Mật khẩu)

 1. Người dùng phải xử lý cẩn thận mật khẩu do Công ty cấp để tránh bị tiết lộ hoặc rò rỉ cho bên thứ ba.
 2. Người dùng chịu mọi thiệt hại và trách nhiệm pháp lý do việc quản lý mật khẩu không đúng cách, sử dụng sai hoặc bên thứ ba sử dụng.
 3. Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn để thực hiện các quy trình khác nhau. Trong trường hợp địa chỉ email bị bên thứ ba truy cập bất hợp pháp hoặc nếu bên thứ ba thực hiện bất kỳ hành động nào như phê duyệt các quy trình khác nhau, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm mọi thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý. Bạn phải quan tâm chặt chẽ trong việc quản lý địa chỉ email của mình.

Điều 9 (Xử lý Thông tin Cá nhân)

 1. Khi có được thông tin cá nhân của người dùng liên quan đến hoạt động của Dịch vụ này, Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân đó cho các mục đích đã nhận được sự đồng ý trước của người dùng. Công ty cũng sẽ không sử dụng thông tin cá nhân đó cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích dự định mà không có sự đồng ý trước của người dùng. Ngoài ra, khi quản lý và sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cẩn trọng để không làm tổn hại đến lợi ích của người dùng.
 2. Các mục đích mà Công ty lấy thông tin cá nhân của người dùng được giới hạn trong các mục đích sau đây ngoại trừ các lưu ý khác và người dùng đồng ý với mục đích sử dụng:
  • Để xác nhận danh tính của người dùng và cung cấp dịch vụ này
  • Được sử dụng làm dữ liệu tiếp thị cho mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
  • Để giới thiệu và quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi và thông tin về các dịch vụ khác
 3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của người dùng, trừ những trường hợp sau:
  • Căn cứ vào luật và quy định
  • Các trường hợp được coi là thích hợp để cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan hành chính
  • Khi việc cung cấp thông tin cá nhân được cho là thích hợp để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của người dùng hoặc công chúng
  • Khi Công ty giao toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân cho một nhà thầu phụ, trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đã mô tả trong đoạn trên
  • Khi thông tin cá nhân được cung cấp do liên doanh hoặc các lý do khác để kế thừa kinh doanh
  • Trong các trường hợp khác khi việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân được cho là phù hợp theo quy ước xã hội thông thường

Điều 10 (Đồng ý nhận thông tin qua email)

 1. Công ty hoặc các nhà thầu phụ của Công ty có thể gửi thông tin về Dịch vụ cho người dùng qua email.
 2. Nếu bạn muốn ngừng nhận email từ chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu liên hệ. Khi bạn ngừng nhận email từ chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ xóa thông tin đăng ký (tài khoản) của bạn.

Điều 11 (Phương thức Thông báo cho Người dùng)

 1. Công ty có thể gửi thông tin hoặc thông báo cho người dùng bằng email hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác mà Công ty cho là phù hợp (ví dụ: thông báo trên Trang của Tôi của Người dùng).
 2. Thông báo bằng email theo đoạn trên được coi là đã đến được địa chỉ email đã đăng ký của người dùng khi Công ty gửi thông báo đến địa chỉ email đã đăng ký của người dùng.

Điều 12 (Các Hành vi Bị cấm của Người dùng)

Khi sử dụng Dịch vụ này, bạn không được tham gia bất kỳ hành vi nào sau đây. Nếu bất kỳ hành vi nào sau đây được phát hiện là đã xảy ra, chúng tôi có thể khóa hoặc xóa tư cách thành viên của bạn và đóng băng hoa hồng của bạn vô điều kiện. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ khởi kiện bạn. Chúng tôi sẽ xác định liệu một hành vi có bị cấm hay không và chúng tôi sẽ không cần phải giải thích nội dung hoặc cơ sở của hành vi đó cho người dùng.

 1. Đăng ký với tư cách là người dùng không tồn tại
 2. Người không phải chủ tài khoản sử dụng tài khoản
 3. Hành vi nhiều người sử dụng một tài khoản
 4. Hành vi ghi sai, khai báo sai hoặc cố tình bỏ sót thông tin cần khai báo khi đăng ký người dùng.
 5. Một người nắm giữ hai hoặc nhiều tài khoản cho mỗi loại đăng ký (trừ trường hợp đươc Công ty chấp thuận đặc biệt)
 6. Bất kỳ hành vi nào cản trở hoạt động kinh doanh của chúng tôi, dù cố ý hay cẩu thả
 7. Vi phạm bản quyền và các quyền khác của Công ty và các nhà thầu của Công ty
 8. Các hành vi bôi nhọ hoặc vu khống công ty của chúng tôi hoặc bên thứ ba và gây bất lợi
 9. Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả, quyền nhân thân như quyền công bố, các quyền hợp pháp khác hoặc các quyền đáng được bảo vệ, hoặc vi phạm các luật và quy định liên quan
 10. Vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba
 11. Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc đáng ngờ
 12. Các hoạt động giao dịch mà chúng tôi cho là không phù hợp
 13. Hành vi gửi tiền vào hai (hoặc nhiều) nhà cung cấp để giao dịch theo cả hai hướng (bao gồm cùng một cặp tiền tệ và cặp tiền tệ tương quan cao)
 14. Giao dịch chéo trong nhiều tài khoản với công ty của chúng tôi (bao gồm cùng một cặp tiền tệ và cặp tiền tệ tương quan cao)
 15. Các bên thứ ba liên tục gửi tiền và giao dịch cùng một lúc, đồng thời thực hiện rút tiền cùng một lúc với nhau.
 16. Các giao dịch được coi là độc hại và nhằm vào các điểm mù trong các dịch vụ và hệ thống được cung cấp
 17. Một giao dịch được coi là độc hại và được nhắm vào thời điểm có chỉ báo kinh tế, thời điểm phát hành báo cáo việc làm của Hoa Kỳ hoặc có sự thay đổi đột ngột trên thị trường, chẳng hạn như sự can thiệp của chính phủ hoặc ngân hàng trung ương.
 18. Giao dịch nhiều lô lớn mà không thông báo trước
 19. Đăng ký với thông tin liên hệ sai hoặc thông tin liên hệ của bên thứ ba
 20. Các hành vi gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hoặc hành vi mà chúng tôi cho là có thể gây bất lợi dựa trên đánh giá của người tiêu dùng
 21. Hành vi đăng ký mà không được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật khi đăng ký với tư cách là người gần như không đủ năng lực hoặc không đủ năng lực..
 22. Đăng ký làm người dùng khi bạn dưới 18 tuổi
 23. Hành vi chống đối xã hội, hành vi vi phạm pháp luật và các quy định, và bất kỳ hành vi nào khác bị Công ty nghiêm cấm theo từng thời điểm
 24. Đăng ký làm người dùng khi là người thuộc lực lượng chống đối xã hội, có tiền án, người vi phạm pháp luật hoặc một người mà chúng tôi nghiêm cấm theo từng thời điểm

Điều 13 (Ghi Dữ liệu đầu vào và Tải lên Dữ liệu)

 1. Dữ liệu người dùng đã tải lên thông qua dịch vụ này sẽ không được trả lại.
 2. Nếu bạn hủy tư cách thành viên của mình, chúng tôi sẽ hủy dữ liệu của bạn được tải lên bởi dịch vụ này.

Điều 14 (Đảm bảo)

Chúng tôi sẽ tách riêng một số tiền tương đương với số tiền của bạn.

Điều 15 (Tạm ngừng Dịch vụ)

Công ty có thể tạm thời ngừng Dịch vụ mà không cần sự đồng ý trước của người dùng vì bất kỳ lý do nào sau đây

 1. Để bảo trì hệ thống.
 2. Trong trường hợp không thể cung cấp Dịch vụ do thiên tai như hỏa hoạn, gió bão, lũ lụt hoặc động đất.
 3. Nếu Công ty cho rằng không thể cung cấp dịch vụ thông suốt liên quan đến việc cung cấp dịch vụ này.

Điều 16 (Các thay đổi về Đặc điểm kỹ thuật của Dịch vụ…)

Chúng tôi có thể thêm hoặc thay đổi các đặc điểm kỹ thuật của dịch vụ này mà không cần sự đồng ý trước của người dùng.

Điều 17 (Nạp tiền)

Chúng tôi không chấp nhận tiền gửi của bên thứ ba. Tên của người nạp tiền phải giống với tên của chủ tài khoản. Các khoản tiền được gửi dưới tên của bên thứ ba sẽ được trả lại ngay cho bạn mà không có ngoại lệ.

Điều 18 (Rút tiền)

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu rút tiền nào từ bên thứ ba. Nếu yêu cầu rút tiền được thực hiện dưới tên của bên thứ ba, yêu cầu đó sẽ bị từ chối. Chúng tôi tách riêng để giữ một lượng tiền bằng với số tiền đầu tư của khách hàng, vì vậy bạn có thể tự tin giao dịch với chúng tôi. Chỉ những người đã gửi các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản mới có thể đăng ký rút tiền.

Điều 19 (Hình thành Hợp đồng)

 1. Nếu bạn chưa đăng ký làm người dùng, xác nhận nội dung của Điều khoản Sử dụng này, điền và gửi mẫu đăng ký trên website của chúng tôi. Sau khi nhận được ID và thông tin tài khoản…, chúng tôi sẽ gửi cho bạn ID và thông tin tài khoản cần thiết để đăng nhập vào Trang của Tôi của bạn qua email.
 2. Người dùng đã đăng ký được coi là đã đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này.
 3. Một hợp đồng được coi là đã được ký kết giữa bạn và công ty của chúng tôi khi Aroon Ambassador của bạn đã đồng ý với thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ, đã đăng ký với chúng tôi, gửi các giấy tờ cần thiết và được chấp thuận là đối tác.

Điều 20 (Hủy, Hoàn trả và Hoàn tiền)

 1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất giao dịch của bạn và chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn. Người dùng có toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch.
 2. Trong trường hợp một hành vi thuộc vào các hành vi bị cấm của Người dùng, chúng tôi sẽ từ chối yêu cầu rút tiền và Người dùng sẽ không khiếu nại. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền gốc mà bạn đã nạp vào. Tuy nhiên, nếu tiền gốc đã bị thua lỗ tại thời điểm phát hiện, tiền gốc được giảm xuống 0 yên và chúng tôi sẽ không thể xử lý hoàn trả. Trong trường hợp này, số lợi nhuận bạn kiếm được từ việc giao dịch với tiền thưởng sẽ không được hoàn lại dưới dạng tiền gốc.
 3. Nếu chúng tôi nhận được nhiều hơn năm (5) sự cố Đối tác trong khoảng thời gian ba mươi (30) ngày mà chúng tôi cho là vấn đề liên quan đến việc quảng cáo dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng băng khoản hoa hồng và duy trì khỏan hoa hồng đó cho đến khi xác định được nguyên nhân của sự cố, đồng thời đảm bảo rằng sự cố sẽ không tái diễn.
 4. Nếu chúng tôi phát hiện đối tác có hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức, hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này trong việc quảng cáo dịch vụ, chúng tôi có thể chấm dứt đăng ký hoạt động quảng cáo của dịch vụ và tịch thu hoa hồng, đồng thời dừng hoặc xóa dịch vụ vô điều kiện. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện hành động pháp lý để giải quyết tình huống này.
 5. Các khoản thanh toán được thực hiện trong vòng 5 phút của người dùng thông qua Đối tác không được coi là hoa hồng.
 6. Các khoản thanh toán của người dùng thông qua một đối tác trong vòng 5 phút không được coi là phí.

Điều 21 (Hành động để Đảo ngược Khoản bồi thường Tổn thất tại Thời điểm Rút tiền)

Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng tiền thưởng và các điểm mù của hệ thống zero-cut để thực hiện các giao dịch độc hại. Ngoài ra, theo khoản 13, 14 của Điều 12 trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, hành vi gửi tiền vào hai (hoặc nhiều) công ty để giao dịch song phương hoặc giao dịch song phương trong nhiều tài khoản của chúng tôi đều bị cấm. Nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã thực hiện các hành vi này để giao dịch bằng cách sử dụng tiền thưởng tiền gửi, số tiền rút được sẽ là số tiền rút trừ số tiền bù lỗ (số tiền mà chúng tôi phải chịu theo hệ thống zero-cut) tại thời điểm yêu cầu rút tiền. Quyết định này dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ giám sát của chúng tôi và mặc dù có thể có sự khác biệt với ý định của bạn, chúng tôi có thể thực hiện hành động khi có nghi ngờ. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thực hiện giao dịch nếu chúng tôi nghi ngờ. Xin lưu ý rằng vì bạn đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện tại thời điểm mở tài khoản, bạn sẽ được coi là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên tại thời gian bạn bắt đầu giao dịch.

Điều 22 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm)

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, bất kể nguyên nhân là gì.

Điều 23 (Thời hạn của Thỏa thuận)

Thời hạn của Thỏa thuận này là một năm kể từ ngày chúng tôi chấp thuận tư cách thành viên của bạn. Trừ khi một trong hai bên bày tỏ ý định chấm dứt Thỏa thuận ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày chấm dứt, Thỏa thuận này sẽ tự động được gia hạn thêm một (1) năm và tiếp tục như vậy sau đó.

Điều 24 (Hủy và Từ bỏ tư cách thành viên)

Nếu bạn muốn hủy hoặc từ bỏ tư cách thành viên, bạn phải đăng ký thông qua biểu mẫu liên hệ. Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu trong vòng một tuần. Đối với số dư tài khoản, chủ tài khoản có trách nhiệm rút tiền trước khi gửi yêu cầu hủy hoặc từ bỏ tư cách thành viên. Khi yêu cầu từ bỏ tư cách thành viên được xử lý, tài khoản sẽ bị xóa và số dư tài khoản sẽ được coi là bị hủy. Nếu khi thực hiện yêu cầu từ bỏ tư cách thành viên, khoản doanh thu Đối tác chưa thanh toán của bạn ít hơn 50$, bạn sẽ từ bỏ khoản doanh thu đó. Chúng tôi không tính phí hủy hoặc từ bỏ tư cách thành viên.

Điều 25 (Dịch vụ và Giờ Hỗ trợ, v.v.)

Giờ mở tài khoản, chấp nhận Đối tác và cấp ID như sau

 1. Chúng tôi thực hiện mở tài khoản, chấp nhận Đối tác và cấp ID 24 giờ một ngày.

Điều 26 (Bồi thường Thiệt hại)

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại vì bất kỳ lý do nào và có yêu cầu bồi thường thiệt hại…, người vận hành và người sử dụng phải tham khảo ý kiến của nhau.

Điều 27 (Luật Điều chỉnh)

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải thích theo luật của quốc gia mà Công ty hoạt động và không bị điều chỉnh bởi luật của quốc gia mà người dùng cư trú. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Công ty và người dùng, người dùng đồng ý rằng tranh chấp sẽ được giải quyết một cách thân thiện bằng thảo luận giữa hai bên, nhưng tùy thuộc vào mức độ tranh chấp, người dùng đồng ý gửi tranh chấp lên tòa án của quốc gia mà Công ty hoạt động.