Vị thế Qua đêm

  • Tỷ giá hoán đổi cao nhất trong ngành
  • Điểm hoán đổi mà không có hoa hồng
  • Lãi suất mới nhất sẽ được thể hiện ngay lập tức.

Aroon cung cấp các điểm hoán đổi được tạo ra bởi các vị thế qua đêm với tỷ giá cao nhất trong ngành.

Tỷ giá hoán đổi cao nhất trong ngành

Điểm hoán đổi mà không có hoa hồng

Lãi suất mới nhất sẽ được thể hiện ngay lập tức.

Vị thế Qua đêm

Vị thế qua đêm trên thị trường ngoại hối có nghĩa là bạn mang giao dịch của ngày hôm đó sang ngày hôm sau mà không thực hiện thanh toán trong cùng ngày. Vì thị trường di chuyển 24 giờ một ngày, bạn có thể muốn giữ vị thế khi giá không di chuyển theo dự đoán của bạn và bạn muốn chờ và xem.

Điểm Hoán đổi

Điểm hoán đổi là chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ và đó là một loại lợi nhuận bạn có thể kiếm được trong Forex. Nếu bạn bán loại tiền có lãi suất thấp và mua loại tiền có lãi suất cao và duy trì vị thế của mình, bạn sẽ nhận được điểm hoán đổi cho số tiền và thời hạn của vị thế mà bạn duy trì.
Do cách thức hoạt động của Forex, điểm hoán đổi thường được tích lũy hàng ngày kể từ ngày làm việc tiếp theo sau khi một vị thế được giữ và được thể hiện trong phần hoán đổi, riêng biệt với lãi và lỗ của vị thế.

Xin lưu ý rằng lãi suất dao động hàng ngày do tỷ giá hối đoái và biến động thị trường, tùy thuộc vào số tiền bạn nhận được và cặp tiền tệ bạn giao dịch, bạn có thể phải trả ngược lại.

Điểm hoán đổi sẽ tự động được thể hiện trong tài khoản của bạn (số dư thặng dư của bạn sẽ bị ảnh hưởng tại thời điểm thể hiện) và được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ hiển thị trong tài khoản của bạn. Việc hoán đổi được thể hiện vào lúc 0:00 theo giờ máy chủ MT4 vào mỗi ngày làm việc và vào lúc 24:00 thứ Sáu (00:00 thứ Bảy), lãi suất hoán đổi sẽ được tính cho ba ngày kể cả cuối tuần.

Giữ vị thế qua đêm (Roll-Over)

Giữ vị thế qua đêm là mang một vị thế mở sang đến ngày hôm sau.
Lý do cho việc giữ vị thế qua đêm là do, về nguyên tắc, giao dịch ký quỹ ngoại hối sẽ được thanh toán trong hai ngày làm việc.

Giữ vị thế qua đêm diễn ra khi thị trường New York đóng cửa. Tại thời điểm này, điểm hoán đổi sẽ được thêm vào các vị trí mở.

Giữ vị thế qua đêm là một giao dịch bù đắp thông qua thị trường liên ngân hàng và chúng tôi cung cấp tỷ giá hoán đổi cao nhất trong ngành.